EEN CENTRUM WAAR GRAFIEK LEEFT!

Maak kennis met de Foundation Veerle Rooms & Vriendenkring

 

A CENTER WHERE GRAPHIC ART LIVES!

Get to know the Foundation Veerle Rooms and its Friends

FOUNDATION VEERLE ROOMS PRIVATE STICHTING HEEFT TOT DOEL:

 

THE VEERLE ROOMS FOUNDATION ITS OBJECTIVES ARE:

Waarom de Foundation Veerle Rooms, private stichting ?

 

Van oudsher zijn de Grafische Kunsten trendgevoelig. Hun overleving en/of succes danken zij steeds aan de erkenning en waardering van liefhebbers met een visie en een hart voor zowel technische onderlegdheid als creatief en origineel gedachtegoed. Door die enthousiaste grafiekliefhebbers samen te brengen, willen wij een duurzaam draagvlak creëren, door een forum te bieden om een waardevol grafisch oeuvre te behoeden tegen versnippering, en bovendien artistieke perspectieven voor talentrijke grafici te openen. Met uw steun zijn we er van overtuigd dat de ‘Foundation Veerle Rooms, private stichting’ deze rol met verve en succes kan vervullen.

 

Jack van Peer, voorzitter van de Foundation

 

 

Why the Veerle Rooms Foundation, a private foundation?

 

From early times the graphic arts have been sensitive to trends. Their survival and/or their success is to be attributed to the recognition and appreciation of amateurs with the vision and the heart both for technical skill and creative and original ideas. By bringing together graphic arts enthusiasts, we aim to create a sustainable platform by offering a forum to protect a valuable graphic oeuvre against disintegration, and above all by opening an artistic perspective for talented graphic artists. We are confident that with your support the ‘Veerle Rooms Foundation, a private foundation’ can successfully achieve this aim.

 

Jack van Peer, president of the Foundation