Omschrijving deelnemers:


De beeldende werken werden gerealiseerd door:  VEERLE ROOMS – Vlaanderen / LIEVE BIERQUE  – Nieuw-Zeeland

Het literaire luik werd verzorgd door:                  WILLEM PERSOON – Vlaanderen / KATE McCOLL - Nieuw-Zeeland

Het historisch gedeelte werd verzorgd door:         PAUL O’CONNOR  - Nieuw-Zeeland


Inhoud:


Het bibliofiel tentoonstellingspakket bevat een zestigtal grafische werken, alle gebaseerd op het drama van de Eerste Wereldoorlog. De aandacht gaat hierbij vooral naar de gebeurtenissen buiten de eigenlijke gevechten, het leven aan het front, de communicatie met het thuisland, doden en gewonden, verpleging, heldendom en desertie, terugkeer en de gevolgen na de oorlog.
Veel aandacht gaat ook naar het eerbetoon voor de gesneuvelden in beide landen.
In de Vlaamse Westhoek zijn dit details van de vele oorlogskerkhoven waar de Nieuw-Zeelanders werden begraven, vaak in anonieme graven of enkel met vermelding op herdenkingsmuren. Slechts heel weinigen van hen werden gerepatrieerd.
In Nieuw-Zeeland zijn dat de vele monumenten in alle steden en dorpen. Dit blijven de enige getuigenissen van de drama’s waarbij vrijwel alle families werden betrokken.

I.....3 X boeken - books  + Colofon    

....A.  PAUL O’CONNOR (NZ) historical research                   - ISBN 9789070959876 nr. 680-686
....B.   KATE McCOLL  (NZ) poems – poëzie                         - ISBN 9789070959883 nr. 306
....C.   WILLEM PERSOON (B) poëzie – poems                     - ISBN 9789070959845 nr. 306

II.....vlaamse landschappen I - flanders fields I
....bevat / content: 12 delen / parts - VEERLE ROOMS (B) prenten / prints - WILLEM PERSOON (B) teksten / texts

III.....relieken / relics – portretten / portraits
....bevat / content: 16 delen / parts - VEERLE ROOMS (B) prenten / prints - WILLEM PERSOON (B) teksten / texts
    ................................................................................................       KATE McCOLL (NZ)  texts / teksten

IV.....monumenten / memorials
....bevat / content: 12 delen / parts - VEERLE ROOMS (B) prenten / prints - WILLEM PERSOON (B) teksten / texts
................................................................................................           KATE McCOLL (NZ) texts / teksten
................................................................................................           PAUL O’CONNOR (NZ) ) texts / teksten

V.      monuments / monumenten
      bevat / content: 12 delen / parts - LIEVE BIERQUE (NZ) prints / prenten  - KATE McCOLL (NZ) texts / teksten

VI.     flanders fields memorial
     bevat / content: 6 delen / parts - LIEVE BIERQUE (NZ) prints / prenten - WILLEM PERSOON (B) teksten / texts
    ....................................................................................................... KATE McCOLL (NZ) texts / teksten

OUR SOLDIERS - De bibliofiele BOX

Technische gegevens:

BibliofieleBox (Linnen)
-     Bestaat uit zes cassetten oplage 8/8 (Nederlands – English)
-     62 originele genummerde grafische werken + 58 teksten (tentoonstellingsconcept)
-     Drie tweetalige uitgaven: Nederlands - Engels
-     Formaat box: 33,00  x 25,50 x 21,00 cm
-     Formaat cassette: 32,00 x 20,00 x 4,00 cm