Project
‘OUR SOLDIERS’
2008-2009-2010

De waanzin van W.O. I
Samenwerkingsproject Vlaanderen en Nieuw-Zeeland


Indien u belangstelling heeft voor dit project met verschillende mogelijkheden kan u contact opnemen met:

StAP vzw: studio-ap@hotmail.com

LiterGra vzw: litergra@hotmail.com

Voor lezingen en workshops inschrijven voor 1 mei 2010


Gelieve in uw email te vermelden waar u belangstelling voor heeft, en vanuit welke organisatie u ons contacteert:

□         1 A.      Bibliofiele Box
□         1 B.      Uitgaven       Paul O’Connor
□                                             Kate McColl
□                                             Willem Persoon
□                     Cassette (3 uitgaven)
□         2 A.      Totaaltentoonstelling
□         2 B.      Tentoonstelling
□         3 A.      Lezing + Tentoonstelling
□         3 B.      Lezing
□         4          Workshop + Lezing