"OUR SOLDIERS" Lezingen

Naast de tentoonstellingen zijn er lezingen met de betrokken beeldende kunstenaars en auteurs mogelijk.


A.        Lezing met tentoonstelling


-       Als aanvulling van de tentoonstellingen  kunnen er lezingen gepland worden
-       Hiervoor zal gewerkt worden volgens de formule van Stichting Lezen. www.stichtinglezen.be
-       De betreffende auteurs die hiervoor instaan, staan alle op de Auteurslijst van Stichting Lezen.
-       Zoals u bekend is, ontvangen zij van SL hiervoor 100 Euro per lezing en is er een toeslag van 75 Euro vanwege de
.locatie waar deze plaats heeft.


B.        Lezing  ( zonder mogelijkheid van tentoonstelling)


-          Locaties die een lezing wensen, kunnen werken met de  formule van Stichting Lezen.
-          De betreffende auteurs die hiervoor instaan, staan alle op de Auteurslijst van Stichting Lezen.
-          Zoals u bekend is, ontvangen zij van SL hiervoor 100 Euro per lezing en is er een toeslag van 75 Euro vanwege de locatie waar deze plaats heeft.
-          Voor een lezing zonder tentoonstelling wordt een afstandvergoeding gevraagd van 0,3167 Euro / km.