‘OUR SOLDIERS’ Workshop
Om tot een zo ruim mogelijke interactie te komen, zijn er ook workshops in de programmatie opgenomen.


CREATIEF SCHRIJVEN


Omschrijving
Het is de bedoeling vooral de jeugd – maar ook volwassenen – opnieuw vertrouwd te maken met het schrijven van brieven aan geliefden, bekenden of familie
Deze teksten kunnen beeldend verwerkt worden tot persoonlijke documenten en dagboeken.
Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van historisch materiaal zoals de brieven van en naar de soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog.
(Heel wat van deze brieven zitten nog verborgen in de archieven en vooral in de nalatenschappen van nabestaanden. Verwacht wordt dat door deze workshops opnieuw heel wat originele documenten zullen opduiken.)

Doelgroep:
-          scholieren en studenten, verenigingen en individuele belangstellenden.

Programmatie:
-          voormiddag: opzoekingen + creatief schrijven
-          namiddag: verwerken van brieven naar documenten

Prijs:    € 300 per groep (max. 20 deelnemers, inclusief materiaal)                                                                                             

LETTERS TO AND FROM THE FRONTLINE kan op die manier een belangrijk onderdeel worden van het project ‘OUR SOLDIERS’. Met de resultaten van deze Workshops zijn er bijkomende tentoonstellingen mogelijk. Bij voorkeur in dezelfde locatie, maar ook op een andere plaats zoals gemeentehuis, bibliotheek of feestzaal, school.