Studio-Artist-Printmaker bvba werd opgericht nadat de noodzaak werd aangevoeld om vanuit een perspectief met experiment en onderzoek een ruimere werking te kunnen opstarten. Deze zou de creatie van artistieke projecten en bibliofiele uitgaven mogelijk maken. Ook workshops en tentoonstellingen kaderen in deze visie.

Initiatiefnemer Veerle Rooms baseert zich hiervoor op vroegere innoverende en internationaal gerichte concepten. Met Studio-Artist-Printmaker bvba krijgt dit een meer gestructureerd en gericht karakter.
Via Studio-Artist-Printmaker bvba worden regelmatig contacten gelegd en projecten uitgewerkt die kunnen gesteund worden door het Ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap, Universiteiten, Hogescholen, Openbare Instellingen, Service-clubs en Cultuurstichtingen.
De ervaringen met portfolio’s en tentoonstellingen in samenwerkingsverbanden met gelijkgezinde beeldende kunstenaars zijn daarbij een betrouwbare basis voor de werking van StAP