Untitled Page
> Projecten

-   PROJECTEN MET ANDERE KUNSTENAARS

De studio StAP organiseerde mede in binnen- en buitenland 

..> gespecialiseerde bijscholingen. o.m.: 

0    Monotype met Joe Zirker (Verenigde Staten)

0    Monotype met Liz Pannett (Groot-Brittanië)

0    Papier met Don Cortese (Verenigde Staten)

0    Papier met Peter Keune (Nederland)


0    Japanse Houtsnede met Minoru Yoneda en Yo Takahashi (Japan)

0    Heliogravure met Craig Zammiello (Verenigde Staten)

0    Japans Boekbinden en collografie met Kim Berman (Zuid-Afrika)

0    Edele fotografische procéde’s met Bernadette Clerbout (België)

..> tentoonstellingsprojecten

0  Speelkaarten
Kaartspel Vlaanderen – Zuid-Afrika werd een samenwerkingsproject dat in 1998-1999 werd gerealiseerd in de ateliers Frans Masereel Centrum, Kasterlee met Studio-Artist-Printmaker bvba, Artist Proof Studio, Johannesburg en Hard Ground Studio, Kaapstad.
Uit de portfolio met 55 Vlaamse en Zuid-Afrikaanse kunstenaars groeide ook een echt kaartspel. De resultaten werden tentoon gesteld in het Speelkaarten Museum Turnhout, in Johannesburg en Stellenbosch.

0  Grafiek op de Grens 1, 2 en 3
Driemaal werkte Studio-Artist-Printmaker mee aan de totstandkoming van GRAFIEK OP DE GRENS. Vanuit het Frans Masereel Centrum kwam het project tot stand met Nederland en Duitsland.
Er volgden tentoonstellingen in Antwerpen (Elzenveld), Leuven (Provinciehuis), Turnhout (C.C. De Warande), Uden (NL) en Breda (NL).


-   PROJECTEN MET ANDERE DISCIPLINES

DE REBUS en E-POS.
Voor beide projecten werd het een samenwerking tussen hedendaagse grafische beeldende kunstenaars en literatoren. E-POS kreeg een internationaal karakter door de uitwisseling met het Caversham Atelier for Writers and Printmakers in Zulu Natal, Zuid-Afrika.

Voor de realisatie van deze projecten was het Frans Masereel Centrum in Kasterlee het ideale werkmidden voor experiment en onderzoek en de uitvalbasis voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Beide projecten kregen de steun van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap, departement Beeldende Kunsten en Musea.

DE REBUS werd een soort van ‘Visitekaartje’ dat onmiddellijk gunstig werd onthaald met een tentoonstellingscircuit in twintig Vlaamse bibliotheken, naar aanleiding van de ‘Week van de Bibliotheek 2003’. In het voorjaar 2004 kreeg het project een plaats in het SASOL-universiteitsmuseum Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Vanaf december 2004 was het bibliofiel gedeelte te zien in de Universiteit Antwerpen en tot eind maart 2005 ook in het KBC-Torengebouw in Antwerpen met het monumentale luik als blikvanger. De bibliofiele box kwam in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek, het Prentenkabinet Antwerpen en diverse officiële en privé-collecties.

E-POS kende een opgemerkte start met de voorstelling in het Cultureel Centrum De Warande in Turnhout in september 2004.

Vanaf januari 2005 ging het project op tournee met tentoonstellingen en voordrachten in o.m. de Universiteit Antwerpen, Limburgs Universitair Centrum Hasselt, Zuid-Afrika Huis Amsterdam.


- WORKSHOPS- LEZINGEN – ATELIERBEZOEK

Al deze workshops,lezingen en atelierbezoeken  worden voorbereid en verzorgd door Veerle Rooms.

..> WORKSHOPS
Via Studio-Artist-Printmaker bvba kunnen contacten gelegd worden voor workshops bij Hedendaagse Grafische Technieken. Ontdekkingen en uitbouw van experimenten.

o       Diepdruk zonder zuur – klassieke technieken

o       Alternatieve Droge Technieken

o       Meerkleurendruk – kleurgrafiek in diepdruk

o       Heliogravure – werken met lichtgevoeligheden, halftoon fotobeelden, vastleggen in diepdruk

o       Monotype – eenmalige afdruk monotypie

o       Mocuban – schilderkunst via hoogdruk Japanse houtsnede

o       Papier – onderdeel van een document, papier als kleurelement met chine collé

o       Papier – scheppen en opbouwen met lagen van het papier, preparaties en bedrukken

Zie: Contact

 ..> ATELIERBEZOEKEN
Via StAP kunnen atelierbezoeken aangevraagd worden. Groepen van maximum 15 personen kunnen kennismaken met het atelier waar de werking wordt toegelicht. Volgens wens kan één of meerdere technieken gedemonstreerd worden.
Gespreksronde met vraagstelling. Duur: 1 tot 2 uur.
Aanvragen: één maand op voorhand.
Zie: Contact

 ..> LEZINGEN
De lezingen kunnen diverse onderwerpen behandelen. De voorkeur gaat naar Hedendaagse Beeldende Kunsten en de diverse disciplines, nieuwe ontwikkelingen in de Hedendaagse Grafische Kunsten, de rol van de Literatuur in de Beeldende Kunst, Kunstkritiek, Internationale relaties en samenwerking, Grafische technieken e.a.
Zie: Contact

11


- SALONS

Regelmatig worden lezingen georganiseerd ten huize van Veerle Rooms.
Op het programma, gesprekspartners die een onderwerp aanbrengen, of spontaan discussie op gang brengen over actuele materies.
De lezingen hebben plaats met een natje en een droogje in een uitzonderlijk kader, middenin een beschermde Fin de Siècle 1900 – wijk.
Zie: Contact

11


- KUNSTUITGAVEN

Sedert kort bezit Studio-Artist-Printmaker een uitgeverslicentie.
Hiermee wil StAP, al of niet in samenwerking met andere erkende uitgevers, regelmatig een aantal Kunstuitgaven, Portfolio’s e.d. realiseren.
StAP zal daarbij doelgericht werken om een volwaardig en prestigieus Fonds samen te stellen. Hierbij wordt kwaliteit vooropgesteld. Het aantal uitgaven zal afhankelijk zijn van het bibliofiele karakter van dergelijke concepten.
Manuscripten of concepten worden enkel aanvaard na persoonlijk contact.
Zie: Contact- INTEGRATIE BEELDEND WERK IN OPENBARE GEBOUWEN

Studio-Artist-Printmaker bvba heeft ervaring met integratie van hedendaags beeldend werk in openbare gebouwen. Vooral projecten op basis van papier en experimentele grafische vormgeving kunnen aangewend worden om bureellandschappen in te delen. Dit kan met kamerschermen, verplaatsbare panelen, bedrukt canvas. Grafisch werk in plexi wordt eveneens aangepast in de ruimte of als raamdecoratie. 
Zie: Contact- HEDENDAAGS GRAFISCH WERK ALS GEPERSONALISEERD AANDENKEN

Met de creatie van grafische prenten volgens een eigentijds concept, op basis van diverse hedendaagse en klassieke technieken, wil Studio-Artist-Printmaker bvba zich richten tot officiële instanties, bedrijven en privé-personen. StAP biedt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een gepersonaliseerd kunstwerk op een beperkt aantal exemplaren. StAP legt hiervoor de contacten met de kunstenaars die de voorkeur genieten en zorgt ook voor de eindproductie. De nadruk ligt op een hoogwaardige kwaliteit.
Zie: Contact